วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2555

เขาตั้งชื่อไวรัสกันยังไงนะ ?


ในแต่ละบริษัทผู้พัฒนา Antivirus อาจจะตั้งชื่อเรียกไม่เหมือนกัน แต่วิธีการแปลความหมายจะใช้หลักการเดียวกัน โดยจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วนได้แก่

1. Family_Names : ชื่อตระกูลไวรัสมักจะตั้งตามภาษาที่ใช้พัฒนา หรือชนิดปัญหาที่เกิดขึ้นจากไวรัส
    - Java ไวรัสที่ถูกพัฆนาด้วยภาษาจาวา
    - Linux ไวรัสที่มีผลต่อระบบปฏิบัติการลินุกซ์
    - Palm ไวรัสที่มีผลต่อระบบปฏิบัติการ Palm OS
    - Backdoor เปิดช่องทางให้ผู้บุกรุกเข้าถึงเครื่องได้
    - HILLW ไวรัสถูกคอมไพล์ด้วยภาษาระดับสูง
    - WM ไวรัสที่เป็นมาโครของโปรแกรม Word
    - XM ไวรัสที่เป็นมาโครของโปรแกรม Excel
    - I-Worm / Worm หนอนอินเทอร์เน็ต
    - Trojan / Troj ม้าโทรจัน
    - VBS ไวรัสที่ถูกพัฒนาด้วย Visual Basic Script

2. Group_Name : ชื่อของไวรัสซึ่งชื่อเดิมผู้เขียนไวรัสเป็นคนตั้ง ปกติจะแทรกอยู่ในโค้ดของไวรัส เช่น W32.Klez.h@mm และถูกเรียกย่อๆ ว่า Klez.h

3. Variant : จะบ่งบอกสายพันธุ์ของไวรัสนั้นๆ มีการปรับปรุงสายพันธ์ จนมีความสามารถต่างจากเดิมที่มีอยู่ Variant มี 2 ลักษณะคือ Major_Variant จะตามหลังชื่อไวรัส เพื่อบ่งบอกว่ามีความแตกต่างชัดเจน เช่นหนอนชื่อ VBS.LoveLetter.A จะแตกต่างจาก VBS.LoveLetter และ Minor_Variant ใช้บ่งบอกในกรณีที่แตกต่างกันนิดหน่อย อาจเป็นตัวเลขที่บอกขนาดไฟล์ของไวรัสเช่น W32.Funlove.4099 หนอนตัวนี้มีขนาด 4099 KB.

4. Tail : บ่งบอกวิธีการแพร่กระจายของไวรัส ประกอบด้วย @m หรือ @m บอกให้รู้ว่าหนอนชนิดนี้เป็น mailer ที่จะส่งตัวผ่านทางอีเมลเมื่อผู้ใช้ส่งอีเมลล์เท่านั้น และ @MM หรือ @ mm บอกให้รู้ว่าไวรัสหรือหนอนชนิดนี้เป็น mass-mailer ที่จะส่งตัวผ่านทุกอีเมลล์แอดเดรสในเมลล์บ็อกซ์.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น