วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2555

Password ของเราเสี่ยงหรือไม่

จากในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตมีบทบาทมากในชีวิตประจำวัน นิยมนำเข้ามาใช้อำนวยความสะดวกในการทำงานในด้านต่างๆ มากมาย แต่ทว่าสิ่งที่ตามมากับความสะดวกสบายนี้ก็คือ อาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต ที่แฝงตัวเข้ามาและแอบเข้าถึงข้อมูล ก่อให้เกิดความเสียหาย ดังนั้นการทำอะไรต่างๆผ่านอินเทอร์เน็ตจึงต้องใช้ความระมัดระวัง รหัสผ่านเช่นเดียวกันหากง่ายไปก็มีความเสี่ยงจะโดน Hack ไปได้โดยง่ายด้วย  Password จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึง

Password ที่มีความเสี่ยง และไม่แนะนำให้ไปใช้ได้แก่
- เป็นชื่อหรือนามสกุลจริงของเรา
- เป็นเลขวันเดือนปีที่เราเกิดมาเรียงต่อๆ กัน
- ใช้หมายเลขโทรศัพท์ ผมเห็นมีคนชอบใช้เบอร์เป็นรหัสผ่านเยอะมาก
- ใช้ชื่อสิ่งของ ชื่อหน่วยงาน ชื่อสัตว์เลี้ยง หรือชื่อยี่ห้อสินค้าต่างๆ
- ใช้คำต่างๆ ที่มีความหมายอยู่ในพจนานุกรม เพราะโปรแกรมแฮกรหัสผ่านจะป้อนหาคำเหล่านี้ก่อน
- ใช้ตัวเลขที่ซ้ำกัน หรือเรียงต่อกันเช่น 11111111 12345678 1212312121 เป็นต้น
- การใช้ Username มาเป็น Password ก็ไม่ดีนะครับ

เห็นได้ว่าการตั้ง Password ด้วยคำเหล่านี้เป็นคำที่ง่ายๆ และใกล้ตัวของผู้ใช้งานเอง จึงเป็นเบาะแสสำคัญให้เหล่าแฮกเกอร์เจาะหา Password ได้

ส่วนการตั้ง Password ที่แนะนำให้นำไปมีดังนี้ครับ
- มีขั้นต่ำ 7 ตัวอักษร บางที่จะกำหนดให้เราเลยว่าต้องมีขั้นต่ำกี่ตัว
- ไม่ใช้คำใดๆ ที่เสี่ยงตามหัวข้อ Password ที่เสี่ยงข้างต้น
- ไม่ใช้ Password เดิมที่เคยใช้กับระบบอื่นมาแล้ว แต่ละเว็บควรตั้งรหัสผ่านให้ไม่เหมือนกัน
- ควรประกอบไปด้วยอักขระต่างๆ ผสมกัน การผสมตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ อักษรพิเศษ และตัวเลขเข้าด้วยกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น